19.06.2016    Abovské folklórne slávnosti - guľáš

13.05.2016    súťaž Plameň v Rozhanovciach

13.03.2016    kurz obshluhy rádiových zariadení a elektrocentrál

26.02.2016    školenie veliteľa DHZO

29.01.2016    výročná schôdza DHZ

20.12.2015    rozsvietenie vianočného stromčeka, kapustnica  

28.11.2015    schôdza DHZ

28.11.2015    halová súťaž kolektívov mladých hasičov v Rozhanovciach

07.11.2015    súťaž Halové majstrovstvá SR kolektívov mladých hasičov

18.10.2015    ruža pre starších

04.10.2015    súťaž Ploské pohár Torysko - Ružínskeho okresu                             

17.09.2015    schôdza DHZ

12.09.2015    vatra na letisku

06.09.2015    súťaž Beniakovce na letisku Rozhanovce

26.08.2015    Dni Obce 

25.07.2015    súťaž Beniakovce

11.07.2015    súťaž Budimír

06.06.2015    súťaž Nový Salaš

31.05.2015    školenie

30.05.2015    školenie

17.05.2015    školenie

15.05.2015    školenie

25.02.2015    futbalový turnaj

 

Mimoriadné udalosti hláste na:

Záchranný a hasičský zbor    150

Záchranná a zdravotná služba    155

Polícia    158

 

Číslo na DHZ Rozhanovce:

0904 344 446

 

Obec Rozhanovce

www.nase-rozhanovce.com

www.hasicskysport.sk

www.dobrovolnihasici.sk

Košická Hasičská Liga

Dobrovoľná požiarna orchrana SR