Vyhodnotenie Plameň 2016

Rok 2016 bol pre našich mladých hasičov bohatý. Pokračovala Liga mladých hasičov pod patronátom Komisie mládeže pri OV DPO Košice - okolie. 

Liga začala dňa 6.2.2016 v obci Poproč, na tejto jedinej súťaži sme sa nezúčastnili. Dňa 12.3.2016 sa konalo 2.kolo LMH – 8.ročník Halová súťaž mladých hasičov v Čani. V Čani nás reprezentovali tri družstvá: dievčatá , chlapci a jedno zmiešané družstvo.: Jozef Dancák, Ján Hrbal, Peter Krajevský, Lukáš Švihura, Jakub Varga, Bavoľarová Klára, Dancáková Monika, Nedbalová Miška, Smoroňová Monika,Spišáková Timea a Gburík Jozef, Haluška Šimon, Kristanová Katka, Kristan Matej, Rabada Tomáš a Rabada Miško.

Do ligy patrí aj Okresné kolo hry Plameň bolo to aj.3.kolo LMH, ktoré sa malo konať 13.5.2016 v našej obci Rozhanovce, ale kvôli zlému počasiu sa preložilo na 03.06.2016. Súťaž bola na futbalovom ihrisku, takže družstvá mohli predvádzať špičkové výkony. Na tejto súťaži naše deti získali krásne 3.miesto v disciplíne požiarny útok s vodou v zastúpení.: Jozef Dancák,Ján Hrbal,Lukáš Švihura, Bavoľarová Klára, Dancáková Monika, Nedbalová Miška, Smoroňoá Monika, Spišáková Timea, Spišák Samuel -ja som bol veľmi hrdí na to čo dokázali. Súťaž bola na veľmi dobrej  úrovni. Štartovali dve 9.člené družstva: Jozef Dancák, Ján Hrbal,Lukáš Švihura, Bavoľarová Klára, Dancáková Monika, Nedbalová Miška, Smoroňoá Monika, Spišáková Timea, Spišák Samuel a Gburíková Anna, Gburíková Katka, Kristanová Katka, Juhás Matej, Rabada Tomáš, Rabada Miško a Nedbalová Anetka. Súťažilo sa podľa pravidiel pre celoštátnu hru Plameň v disciplínach: požiarny útok CTIF, štafetový beh na 400 metrov s prekážkami, požiarny útok s vodou. Ohľadom tejto súťaže sa chcem poďakovať hlavne MH (deťom), hasičom DHZ Rozhanovce, p.starostovi a všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby to bolo na takej dobrej úrovni ako to bolo zorganizované (od ozvučenia – poskytol p. Adamčík prekážok,občerstvenia – stravy atď.).Na priebeh a organizáciu tejto súťaže bol len kladný ohlas.

Ďalšou súťažou, ktorá sa započítavala do Ligy mladých hasičov bol Čečejovský pohár, ktorý sa konal 11.06.2016 v Čecejoviach. Na súťaž cestovali dve družstvá -  družstvo dievčat v zastúpení: Bavoľárová Klára, Dancáková Monika, Nedbalová Miška, Smoroňová Monika, Spišáková Timea, a družstvo chlapcov: Spišák Samuel, Juhás Matej, Jozef Dancák, Ján Hrbal a Lukáš Švihra – to bolo 4. Kolo LMH.

Nasledovalo 5.kolo LMH  súťaž Kecerovský pohár, ktorá sa konala 05.07.2016 v Kecerovciach. Súťaže sa zúčastnili opäť dve družstvá: dievčatá v zložení:Bavoľarová Klára, Dancáková Monika, Nedbalová Miška, Smoroňová Monika, Spišáková Timea, skončili na 5.mieste a chlapci v zložení: Jakub Varga, Juhás Matej, Jozef Dancák, Ján Hrbal a Lukáš Švihra, získali 3.miesto.

Vyvrcholením sezóny bol Jesenný zraz MH, ktorý sa konal 15.9.2016 v obci Zlatá Idka 6.kolo LMH. Zároveň to bolo aj posledné kolo súťaže LMH. Naši mladi hasiči nesklamali a  za dosť veľkej účasti KMH za rok 2016 celkovo skončili na 5.mieste. Je to veľký úspech, nakoľko sa Ligy mladých hasičov zúčastnili po prvý krát. V súťaži jednotlivca Lukáš Švihura získal2.miesto. Súťažili MH Jozef Dancák, Lukáš Švihura , Ján Hrbal , Matej Juhás , Robert Rybár ,Monika Dancáková , Monika Šmoroňová , Klára Bavoľárová Timea Spišáková a Tomáš Hrbal.

Celkovo počas celého roka sa súťažilo v štafetovom behu 5x30 , v štafete dvojíc a uzlovej štafete. Súťažilo sa aj v preteku jednotlivca , kde nás veľmi dobre reprezentoval Lukáš Švihura a Monika Smoroňová a ďalej v uzlovej štafete jednotlivca Peter Krajevský , Jozef Dancák a Monika Dancáková. Na jesennom zraze bola štafeta na 900 m ,aj s touto disciplínou naši MH popasovali veľmi dobre.

Na záver KMH , sa zúčastnil na halovej súťaži O putovný pohár primátorky mesta Prešov dňa 21.10.2016,a čaká nás ukázať našu zručnosť a nasadenosť na 3.ročníku majstrovstiev KMH vo Svite dňa 26.11.2016

Mimoriadné udalosti hláste na:

Záchranný a hasičský zbor    150

Záchranná a zdravotná služba    155

Polícia    158

 

Číslo na DHZ Rozhanovce:

0904 344 446

 

Obec Rozhanovce

www.nase-rozhanovce.com

www.hasicskysport.sk

www.dobrovolnihasici.sk

Košická Hasičská Liga

Dobrovoľná požiarna orchrana SR