Výročná členská schôdza

Dňa 05.11.2016 (sobota) sa uskutočnila výročná členská schôdza dobrovoľného hasičského zboru Rozhanovce za rok 2016 s nasledovným programom:

1. Otvorenie rokovania
2. Voľba volebnej a návrhovej komisie
3. Správa o činnosti a hospodárení DHZ za uplynulé obdobie
4. Diskusia
5. Voľba výboru DHZ, revízora a 1 delegáta s hlasom rozhodujúcim a 1 delegátku s hlasom poradným u tých DHZ, ktoré majú viac ako 10 žien v členskej základni na okresné valné zhromaždenie delegátov DHZ
6. Plán hlavných úloh DHZ na ďalšie obdobie
7. Uznesenie
8. Záver
 

Zloženie výboru DHZ Rozhanovce na rok 2017

Predseda Jozef Dancák
Podpredseda Jozef Dvorčák
Strojník Emil Fedor
Tajomník Ladislav Kristan
Referent mládeže Jozef Dancák
Preventivár Štefan Nigut
Referent žien Monika Nigutová
Pokladník Aneta Nedbalová
Revízor František Nedbal
Člen výboru DHZ Marek Haluška

 

Mimoriadné udalosti hláste na:

Záchranný a hasičský zbor    150

Záchranná a zdravotná služba    155

Polícia    158

 

Číslo na DHZ Rozhanovce:

0904 344 446

 

Obec Rozhanovce

www.nase-rozhanovce.com

www.hasicskysport.sk

www.dobrovolnihasici.sk

Košická Hasičská Liga

Dobrovoľná požiarna orchrana SR