Výročná schôdza

Po roku od založenia sme sa zišli na výročnej schôdzi DHZ Rozhanoviec. Zúčastnil sa aj predseda DHZ Kecerovce Miroslava Semanič od ktorého sme dostali ďakovný list za spoluprácu.

Mimoriadné udalosti hláste na:

Záchranný a hasičský zbor    150

Záchranná a zdravotná služba    155

Polícia    158

 

Číslo na DHZ Rozhanovce:

0904 344 446

 

Obec Rozhanovce

www.nase-rozhanovce.com

www.hasicskysport.sk

www.dobrovolnihasici.sk

Košická Hasičská Liga

Dobrovoľná požiarna orchrana SR