HistÓria DHZ v Rozhanovciach

Ničivé požiare vznikali v minulosti v súvislosti s uložením veľkého množstva horľavého materiálu (seno, slama) pod strechou rodinných domov, alebo v ich blízkosti v humnách a stodolách. V školskej kronike je záznam o obrovskom požiari tesne pred Vianocami (23.12.1933), ktorý vznikol v humne O. Lacku a ktorý sa rýchlo rozšíril (aj  na humno J. Fazekaša). Uhasiť sa ho podarilo až na druhý deň, pričom hasenia sa zúčastnili aj hasičské zbory z Olčvára a Hrašovíka. O rok neskôr na Silvestra 1943 vznikol požiar v stodole u Minárika. Spôsobili ho mládenci cigaretou po zábave. Zhoreli 3 stodoly. V marci 1936 zhorela strecha Somer - Kellnerovho domu. Výpočet všetkých požiarov by bol veľmi rozsiahly.

Veľmi významnou dedinskou organizáciou boli dobrovoľné hasičské zbory, ktorých úlohou bola aktívna účasť pri požiari, ale aj prevencia ich vzniku. Zabezpečovali technické vybavenie, školenie obyvateľstva a protipožiarny výcvik členov.

V Rozhanovciach prvý požiarny zbor vznikol v roku 1927. Mal 24 členov. Predsedom bol Martin Buranovský, čestným veliteľom sponzor Michal Boszerményi, veliteľom Ján Gazdačko, zborovým lekárom Dr. J. Rosenfeld, tajomníkom D. Kellner, pokladníkom Š. Nohaj, dozorcom majetku J. Hrabkovský a revízorom boli O. Kažimír a Š. Gamrad.

Pôvodnú, ručne ovládanú striekačku po roku 1940 nahradili motorovou (TATRA), ktorá bola mobilnejšia a výkonnejšia. Na jej obsluhu bol vyškolený veliteľ zboru Ján Jelč. Uskladnená bola v novopostavenej garáži pri kostole, ktorá stojí dodnes, avšak bez striekačky. Rezervoár vody (četereň) na hasenie bol zriadený pod kostolom v blízkosti prameňa. Hasičský zbor sa zúčastňoval aj na všetkých významnejších slávnostiach a príležitostiach. V naleštených prilbách na hlave a uniformách na čele s veliteľom na koni, vítal vzácnych hostí Rozhanoviec (biskup pri birnovke, významní politici, atď.).

Po roku 1948 bol zbor zrušený a nahradený - dobrovoľným požiarnym zborom, ktorého význam bol skôr športový.

Kniha Rozhanovce

Na Obecnom úrade v Rozhanovciach máte možnosť zakúpiť si jedinečnú knihu od rozhanovského rodáka p. Imricha Jelča. Je to prvé vydanie Knihy s názvom: ROZHANOVCE historický prehľad.

Predajná cena: 7,00€     Miesto predaja: Obecný úrad Rozhanovce    Kontakt: 0911 540 598

Mimoriadné udalosti hláste na:

Záchranný a hasičský zbor    150

Záchranná a zdravotná služba    155

Polícia    158

 

Kontakt na DHZ Rozhanovce:

predseda DHZ

0902 374 992 

veliteľ DHZ

0905 848 169

dhzrozhanovce@gmail.com

MAPA HYDRANTOV KLIKNI SEM