Informácie o nás

V Rozhanovciach bol obnovený dobrovoľný hasičský zbor, ktorý má svojho predsedu, podpredsedu a zakladajúcich členov. DHZ Rozhanovce môžete  kontaktovať prostredníctvom emailu dhzrozhanovce@gmail.com. Pôsobíme v kategórii "B", ktorá nám zabezpečí povolenie na účasť na hasičských súťažiach. V pláne je aj krúžok pre deti, ktorý by mal fungovať pod hlavičkou ZŠ Rozhanovce.
 
Ak nazrieme do minulosti, DHZ bol v našej obci zriadený ešte v roku 1927 - ako tomu hovorí záznam z kroniky.
 
 
Posledným predsedom DHZ bol podľa dostupných dokumentov pán Štefan Fajfer.
Poslednú aktivitu DHZ Rozhanovce evidujú úradné dokumenty okolo roku 1972.

Dobrovoľný hasičský zbor bol obnovený 19.1.2015

 

 

 

Mimoriadné udalosti hláste na:

Záchranný a hasičský zbor    150

Záchranná a zdravotná služba    155

Polícia    158

 

Číslo na DHZ Rozhanovce:

0904 344 446

 

Obec Rozhanovce

www.nase-rozhanovce.com

www.hasicskysport.sk

www.dobrovolnihasici.sk

Košická Hasičská Liga

Dobrovoľná požiarna orchrana SR