Informácie o nás

V Rozhanovciach bol obnovený dobrovoľný hasičský zbor, ktorý má svojho predsedu, podpredsedu a zakladajúcich členov. DHZ Rozhanovce môžete  kontaktovať prostredníctvom emailu dhzrozhanovce@gmail.com. Pôsobíme v kategórii "B", ktorá nám zabezpečí povolenie na účasť na hasičských súťažiach. V pláne je aj krúžok pre deti, ktorý by mal fungovať pod hlavičkou ZŠ Rozhanovce.
 
Ak nazrieme do minulosti, DHZ bol v našej obci zriadený ešte v roku 1927 - ako tomu hovorí záznam z kroniky.
 
 
Posledným predsedom DHZ bol podľa dostupných dokumentov pán Štefan Fajfer.
Poslednú aktivitu DHZ Rozhanovce evidujú úradné dokumenty okolo roku 1972.

Dobrovoľný hasičský zbor bol obnovený 19.1.2015

 

 

 

Mimoriadné udalosti hláste na:

Záchranný a hasičský zbor    150

Záchranná a zdravotná služba    155

Polícia    158

 

Kontakt na DHZ Rozhanovce:

predseda DHZ

0902 374 992 

veliteľ DHZ

0905 848 169

dhzrozhanovce@gmail.com

MAPA HYDRANTOV KLIKNI SEM