Nigut 0902 374 992
Fedor 0905 848 169
Kristan 0907 993 079
Gazdačko 0907 909 779
e-mail dhzrozhanovce@gmail.com

 

Mimoriadné udalosti hláste na:

Záchranný a hasičský zbor    150

Záchranná a zdravotná služba    155

Polícia    158

 

Kontakt na DHZ Rozhanovce:

predseda DHZ

0902 374 992 

veliteľ DHZ

0905 848 169

dhzrozhanovce@gmail.com

MAPA HYDRANTOV KLIKNI SEM