DHZ 0904 344 446
Dancák 0949 713 353
Kristan 0907 993 079
Gazdačko 0907 909 779
e-mail dhzrozhanovce@gmail.com

 

Mimoriadné udalosti hláste na:

Záchranný a hasičský zbor    150

Záchranná a zdravotná služba    155

Polícia    158

 

Číslo na DHZ Rozhanovce:

0904 344 446

 

Obec Rozhanovce

www.nase-rozhanovce.com

www.hasicskysport.sk

www.dobrovolnihasici.sk

Košická Hasičská Liga

Dobrovoľná požiarna orchrana SR