Výbor DHZ

Predseda     Jozef Dancák
Podpredseda Jozef Dvorčák
Strojník Emil Fedor
Tajomník Ladislav Kristan
Referent mládeže Jozef Dancák
Preventivár Štefan Nigut
Referent žien Monika Nigutová
Pokladník Aneta Nedbalová
Revízor František Nedbal
Člen výboru DHZ Marek Haluška

 

Monika Nigutová

 

Mimoriadné udalosti hláste na:

Záchranný a hasičský zbor    150

Záchranná a zdravotná služba    155

Polícia    158

 

Číslo na DHZ Rozhanovce:

0904 344 446

 

Obec Rozhanovce

www.nase-rozhanovce.com

www.hasicskysport.sk

www.dobrovolnihasici.sk

Košická Hasičská Liga

Dobrovoľná požiarna orchrana SR