26.03. 2018 INFO

informatívne

07.07. nočná Budimír

14.07. nočná Kendice

04.08. nočná Čečejovce

18.08. dni obce

25.08. nočná Ploské

??.??. nočná Bzenov

08.09. okrsková súťaž v Rozhanovciach + VATRA

Mimoriadné udalosti hláste na:

Záchranný a hasičský zbor    150

Záchranná a zdravotná služba    155

Polícia    158

 

Číslo na DHZ Rozhanovce:

0904 344 446

 

Obec Rozhanovce

www.nase-rozhanovce.com

www.hasicskysport.sk

www.dobrovolnihasici.sk

Košická Hasičská Liga

Dobrovoľná požiarna orchrana SR