09.11.2015 Súťaž: Halové majstrovstvá SR vo Svite

Dňa 7.11.2015 sa naši mladí hasiči "Rozhanovský PLAMEŇ" zúčastnili Halových majstrovstiev SR kolektívov mladých hasičov. Hasičská mládež z rôznych častí Slovenska sa po roku stretla v podtatranskom mestečku Svit v športovej hale miestneho basketbalového klubu. 

V dvadsiatom treťom ročníku halových majstrovstiev Slovenska mladých hasičov o Putovný pohár prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR sa stretlo 87 družstiev vo veku od 5 do 15 rokov, ktoré už tradične súťažili v troch disciplínach - v štafetovom behu 5 x 30 metrov s prekážkami, štafete hasičských dvojíc a uzlovej štafete.

  • V štafete 5 x 30 metrov na prvom úseku súťažiaci spája dve hadice C, na druhom pripája karabínku ventilového lanka na oko spätnej klapky sacieho koša, na treťom úseku pripojí hadicu B k rozdeľovaču, na štvrtom prenesie prázdny hasiaci prístroj a položí ho na podložku a na piatom úseku spojí dve hadice C, pripojí ich k rozdeľovaču a s napojenou prúdnicou prebehne cieľom.
  • Štafeta hasičských dvojíc zameraná na prácu s hasičským náradím  je vykonávaná v zmysle smerníc činnosti mladých hasičov pre jesennú časť.
  • V uzlovej štafete členovia tímu viažu postupne vopred vyžrebované uzly - tesársky, lodný, plochú spojku, skracovací a uzol na prúdnici.
 

Dievčenské družstvo:

Klára Bavoľárová, Monika Dancáková, Anna Mária Gburíková, Michaela Nedbalová, Monika Smoroňová, Timea Spišáková

Chlapčenské družstvo:

Jozef Dancák, Jozef Gburík, Ján Hrbal, Matej Kristan, Lukáš Švihura, Jakub Varga

Mimoriadné udalosti hláste na:

Záchranný a hasičský zbor    150

Záchranná a zdravotná služba    155

Polícia    158

 

Číslo na DHZ Rozhanovce:

0904 344 446

 

Obec Rozhanovce

www.nase-rozhanovce.com

www.hasicskysport.sk

www.dobrovolnihasici.sk

Košická Hasičská Liga

Dobrovoľná požiarna orchrana SR