Základná príprava

Členovia dobrovoľného hasičského zboru v Rozhanovciach záverečnou skúškou úspešne absolvovali základnú prípravu členov hasičských jednotiek. Dúfame, že všetci, ktorí sa zúčastnili  prípravy, budú čerpať nadobudnuté poznatky vo svojej činnosti.

 

Mimoriadné udalosti hláste na:

Záchranný a hasičský zbor    150

Záchranná a zdravotná služba    155

Polícia    158

 

Číslo na DHZ Rozhanovce:

0904 344 446

 

Obec Rozhanovce

www.nase-rozhanovce.com

www.hasicskysport.sk

www.dobrovolnihasici.sk

Košická Hasičská Liga

Dobrovoľná požiarna orchrana SR